Missie en visie

Missie van De Duynen Dental is het bieden van een zo’n hoog mogelijke kwaliteit met een open benadering.

Naar dit doel streven wij door het volgen van o.a. nascholing en congressen op vakgebied, intercollegiaal overleg en het volgen van cursussen op o.a. klantgerichte gebieden. Daarnaast vinden wij uw inbreng als klant van evident belang omdat wij graag willen dat u zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt bij ons.

Algemene tandheelkunde

Onder de algemene tandheelkunde vallen behandelingen die een “dagelijks karakter” hebben.

Periodieke controle

Bij de periodieke controle wordt gekeken naar de algemene situatie in uw mond en in het bijzonder naar gaatjes (cariës) en mogelijke ontstekingen, de gezondheid van uw tandvlees (parodontium), tandsteen, lekkage van oude vullingen en/of kronen en preventief advies. Soms worden er, voor een beter onderzoek, kleine röntgenfoto’s (bite-wings) gemaakt. In het geval dat er sprake is van een uitgebreid behandelplan wordt er vaak een Orthopantomogram (OPT) gemaakt ter onderbouwing.

Soorten behandelingen

Onder algemene tandheelkunde vallen het vullen van gaatjes, gebitsprotheses, kronen en bruggen, wortelkanaalbehandelingen, etc. Zie behandelingen.

Vergoeding kosten kunstgebit door zorgverzekeraar

Uw zorgverzekering, ook de basisverzekering, vergoedt de kosten van een kunstgebit gedeeltelijk. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

De basisverzekering vergoedt eens per 5 jaar een volledig uitneembare onder- of bovenprothese voor 75%. De resterende 25% zult u zelf moeten bijdragen. Uw zorgverzekering kan u voorlichten over het precieze bedrag dat u nog moet betalen. Sommige zorgverzekeraars betalen vanuit de aanvullende zorgverzekering de 25% eigen bijdrage. U betaalt eventueel ook voor het verplichte eigen risico (2018: €385,00 en 2019: €385,00). Tijdens een adviesgesprek zetten we niet alleen de kosten voor u op een rij, maar zoeken we ook voor u uit welk deel daarvan wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

LET OP: bij het aanmaken van de tekst zijn dit de voorwaarden bij vergoedingen. Toekomstige jaren kunnen afwijken.

keyboard_arrow_up