Wat is een prothese op implantaten

De tandprothese op implantaten (kunstwortels) wordt in de volksmond “klikgebit” genoemd. Of de prothese ook echt een “klik” geluid geeft is afhankelijk van het systeem dat gebruikt wordt om de prothese op de implantaten vast te zetten. Met een vastzittend kunstgebit kunt u weer heerlijk eten, lachen, gemakkelijk praten en weer een vrij sociaal leven hebben.

De implantaten zijn vervaardigd van een zeer hoogwaardig Titanium (Ti) legering en gevormd en bewerkt om goed aan het bot vast te kunnen groeien en een mooie en goed functionerende voorziening te maken. Gelukkig is in de laatste decennia bijna alles mogelijk geworden.

Wanneer en waarom

Een prothese op implantaten wordt veelal geadviseerd en aangevraagd wanneer de vorm van de kaak of kaken zodanig is/zijn dat een normale prothese niet goed vast blijft zitten, waardoor u niet goed kunt functioneren. Een loszittende prothese geeft allerlei ongemakken zoals: moeilijk kauwen, moeite met praten, niet vrij kunnen lachen, etc. Of u in aanmerking komt voor een prothese op implantaten wordt door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg bepaald. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat zij vergoed en wat u eventueel zelf moet bijbetalen. Bij het onderzoek zal een röntgenfoto van uw boven- een onderkaak, OPT, worden gemaakt. Nadat de indicatie is gedaan wordt de complete behandeling door ons aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Soms worden er ook “lichtfoto’s” gemaakt ter ondersteuning van de aanvraag.

De procedure

De implantaten worden door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg meestal onder plaatselijke verdoving geplaatst. Het plaatsen van de implantaten is afhankelijk van de situatie en het aantal implantaten bij u in de mond, maar duurt tussen 30-90 minuten. Meestal worden er in de onderkaak twee implantaten geplaatst. In de bovenkaak meestal vier implantaten. Nadat de implantaten zijn geplaatst moeten deze ca. 6 maanden ingroeien. Dat is mede afhankelijk van feit of het in de bovenkaak of in de onderkaak gebeurd. In de tussentijd kunt u gewoon uw (eventueel) huidige prothese blijven gebruiken. Deze wordt tijdelijk aangepast. Nadat de implantaten zijn vastgegroeid wordt verder gegaan met de behandelingen voor uw nieuwe kunstgebit.

De prothese

Voor de vervaardiging van de porthese op de implantaten zijn ca. 5-6 zittingen nodig. Net als bij de normale volledige prothese. Het verschil is dat bij een steg (stangetje) deze wordt gepast bij het bepalen van de beet. Meestal wordt er dan nog een röntgenfoto gemaakt om te zien of de constructie helemaal goed aansluit op de implantaten. Bij het maken van de porthese heeft u uiteraard inspraak in o.a. de kleur en vorm van de tanden. Als de prothese helemaal klaar is gaan we deze plaatsen. Wij zullen u dan ook leren uw prothese en de delen van de implantaten boven uw tandvlees schoon te houden. Na het plaatsen van de prothese zien wij u graag een maand na het plaatsen terug voor controle.

Onderprothese op twee drukknoppen en “steg”

 

Plezier

Als de prothese geplaatst is en wij hebben u geleerd hoe ermee om te gaan, wat wel en vooral niet te doen, krijgt u uiteraard ook de nodige nazorg. Uw bijdrage en verantwoordelijkheid is om uw tandvlees, uw prothese en de bevestiging tussen de implantaten en de prothese optimaal te onderhouden. Een jaarlijkse controle van de implantaten, met een OPT, is een pré.

Kosten en vergoeding

De totale kosten van de prothese op implantaten wordt aan de hand van een begroting bepaald. Meestal is de begroting al ingediend bij uw zorgverzekeraar voordat wij met de behandeling beginnen. De porthese kan geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de verzekering, maar mogelijk betaald u nog een eigen bijdrage. Hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed is afhankelijk van de zorgverzekeraar. Wij adviseren u om navraag te doen bij uw verzekeraar als het voor u onduidelijk is.

De Duynen/RB/2018/Copyright

keyboard_arrow_up