Problemen met uw kunstgebit?

Wij hebben voor bijna alle uitdagingen een oplossing als uw prothese loszit of versleten is. Een kunstgebit (prothese) kan om verschillende redenen aan vervanging toe zijn. Het kan zij dat u bent afgevallen of door medicijn gebruik minder speeksel heeft. Daardoor kan een prothese o.a. los gaan zitten, maar natuurlijk ook omdat uw kaak in de loop van de jaren op natuurlijke wijze is geslonken. En niet te vergeten: u loopt nog met de noodprothese die door de definitieve prothese moet worden vervangen.

Wanneer en waarom

Normaal gesproken komt u voor een nieuwe volledige prothese na 5 jaar in aanmerking voor een vervangende. Het kan echter voorkomen dat er omstandigheden zijn die doen besluiten om een vervangende prothese eerder aan te vragen. Hiervoor moet de aanvraag dan goed onderbouwd zijn. Als het bot van uw kaak of kaken voldoende is, kan meestal volstaan worden met een “normale” volledige prothese. Een “normale” prothese in dit geval is een prothese die gewoon op uw tandvlees rust. Dus zonder implantaten. Indien er te weinig bothoogte is om de prothese afdoende en functioneel te laten fungeren, kunt u in aanmerking voor implantaten.

De procedure

Bij het “aanmeten” en maken van een prothese hebben wij ongeveer vijf tot zes zittingen/afspraken nodig. Daarbij is een eventuele intake niet meegerekend. Bij de intake vertelt u ons wat uw ervaringen zijn met uw huidige prothese, om ons zodoende de gelegenheid te geven een plan te maken voor de voor u best denkbare oplossing. Ja, u mag dan alles m.b.t. uw prothese aan ons kwijt. Wij zullen aan de hand van een onderzoek vaststellen of uw wensen haalbaar zijn of dat er nog meer mogelijk is. Het kan uiteraard gebeuren dat uw wensen niet (helemaal) gehaald kunnen worden in uw situatie. Dat zeggen wij dan ook eerlijk, maar zoeken wel naar de best haalbare oplossing.

    1. Wij nemen de eerste afdruk (happen). Van deze afdruk wordt een model gemaakt met daarop een speciale maat lepel in het tandtechnisch laboratorium.
    2. Met deze speciaal op uw kaak gemaakt afdruklepel gaan we de tweede afdruk nemen. Ook van deze afdruk wordt een  model gemaakt. Op de modellen worden hulpmiddelen gemaakt, zgn. beetplaten, waarmee wij de..
    3. Beetbepalen. We meten en leggen dan diverse punten vast die van belang zijn voor het maken van de prothese.
    4. In het laboratorium worden de tanden en kiezen in “was” gezet volgens de maten en punten zoals bepaald en gaan we vervolgens de prothese “passen in was”. In deze fase kijkt u of u de in overleg uitgezochte kleur en vorm mooi vindt en bij u vindt passen en controleren wij zaken als; het goed dichtbijten, of u niet slist of dat er geen fluitje te horen is.
    5. Is alles naar wens, dan wordt de prothese afgemaakt en gaan we hem plaatsen.

Het kan zijn dat er bepaalde punten moeten worden aangepast, dan komt er meestal een tweede “passen in was” bij.

De prothese

De prothese wordt in het laboratorium gemaakt door tandtechnici die aan de hand van de gegevens die u en wij hebben aangeleverd hun uiterste best doen om u weer gelukkig te maken met een stralende lach, u weer goed kunt praten, maar ook weer goed kunt eten. Voor de vervaardiging van tandtechnische hulpmiddelen, zoals een prothese, worden hoog kwalitatieve producten gebruikt.

Plezier

Als de prothese geplaatst is en wij hebben u geleerd hoe ermee om te gaan, wat wel en vooral niet te doen, krijgt u uiteraard ook de nodige nazorg. Uw bijdrage en verantwoordelijkheid is om uw tandvlees en de prothese optimaal te onderhouden. Een jaarlijkse controle is een pré.

Kosten en vergoeding

Een volledige prothese zit in het basispakket van de verzekering. Dat wil zeggen dat u één keer in de vijf jaar in aanmerking komt voor een vervangende prothese, waarbij uw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoed. U heeft dus een eigen bijdrage. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen wat uw eigen bijdrage zal zijn. De partiële prothese, plaatjes en/of frames, vallen onder de aanvullende verzekering.

De Duynen/RB/2018/Copyright

keyboard_arrow_up