Helaas gebeurt het. Je hebt een ongeluk en een of meerdere tanden gaan verloren.
In die situatie heb je wel erg veel pech. Het kan ook voorkomen dat een of meerder tanden verloren gaan door een meer “natuurlijk” verloop. Dan heeft u vaak de mogelijkheid om een vervanging te doen met behulp van één of meerdere implantaten.

Note: waar “implantaat” geschreven staat, kan uiteraard sprake zijn van meerdere implantaten.

Wanneer en waarom

In welk geval een implantaat geïndiceerd is hangt af van de situatie bij u in de mond. De technieken en mogelijkheden zijn de laatste decennia zoveel verbeterd dat een esthetisch verantwoorde restauratie vrijwel altijd mogelijk is. Hoever daarin gegaan kan worden, wordt mede bepaald door het behandelplan dat de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u maakt en de daaraan verbonden begroting.
Wanneer u bijvoorbeeld een tand of kies mist, kan die ruimte worden opgevuld met een brug. Maar, als de tanden gezond en gaaf zijn die gebruikt moeten worden om de brug te kunnen maken, is het niet gewenst om die tanden te beslijpen. Een kroon op een implantaat is dan de uitkomst.
Het ontbreken van tanden en/of kiezen kan van enorme negatieve invloed zijn op uw sociaal- en maatschappelijk leven en van invloed op uw gezondheid. Immers, als u te veel kiezen mist heeft dat invloed op uw kauwproces tijdens het eten en daarmee invloed op uw spijsvertering en dus uw gezondheid.

De procedure

Bij uw eerste bezoek voor implantaten bespreekt u met uw behandelaar of onze adviseur de mogelijkheden die in uw situatie mogelijk zijn. Hierbij zal meestal een aantal mogelijkheden worden besproken. Ook zal er tijdens deze zitting een zgn. OPG ( Othopantomogram) gemaakt worden. In de tandheelkunde OPT genoemd. Dat is een één dimensionale en soms drie dimensionale Röntgen foto waarbij de volledige boven- en onderkaak te zien zijn. Daarmee kan de tandarts-implantoloog of kaakchirurg bepalen: waar en of er voldoende bot aanwezig is, hoe het implantaat geplaatst moet worden en hoe groot het implantaat mag/ moet zijn voor de te vervaardigen kroon of kronen.

Het implantaat wordt onder lokale verdoving door de tandarts-implantoloog of kaakchirurg geplaatst.

Als het implantaat in de boven- of onderkaak wordt geplaatst dan varieert de bot ingroei (osseointegratie). Deze ingroeiperiode is mede afhankelijk van de structuur van het bot. De onderkaak heeft “compacter” bot dan de bovenkaak. Vaak zal er in de bovenkaak een zgn. sinuslift procedure moeten worden gedaan. Hierbij wordt een deel van de kaakholte gevuld met bot om de implantaten voldoende houvast te geven om in de bovenkaak geplaatst te kunnen worden. Uw implantoloog geeft u hier uitgebreid informatie over.
Nadat de implantaten zijn vast gegroeid kan verder worden gegaan met de tandvervanging.

De kroon

Als het chirurgische deel van de behandeling achter de rug is wordt er met een speciaal gemaakte afdruklepel een nauwkeurige afdruk gemaakt (happen). Van deze afdruk wordt een model gemaakt in het tandtechnisch laboratorium. Op dit model gaat uw kroon gemaakt worden. Daarbij kan gekozen worden uit verschillende technieken. De vervaardiging van de kroon wordt in ieder geval gedaan met hoog technische- en kostbare apparatuur. Afhankelijk van de kroon die bij u geplaatst gaat worden, wordt deze eerst gepast als het bijna klaar is. Er kunnen dan nog kleine nuances worden aangebracht. Na het plaatsen wordt u geleerd hoe u het best uw kroon, kronen of brug schoon kunt houden.

Garantie

Voor de garantie bepalingen op uw  kroon klik hier.

Plezier

Na het plaatsen krijgt u instructie voor het schoonhouden van de kroon op het implantaat, wat u ermee kan en wat u er vooral niet mee kan doen. Net als bij uw eigen tanden en kiezen kan alles kapot. Dat geldt ook voor de kroon op implantaat.
Uw bijdrage en verantwoordelijkheid is een goed mondhygiëne, normaal gebruik en minimaal een jaarlijkse controle.

Kosten en vergoeding

De totale kosten voor de kroon op implantaten wordt aan de hand van een begroting bepaald. Meestal hebben wij de begroting al ingediend bij uw zorgverzekeraar als er sprake is van een (gedeeltelijke) vergoeding. Kronen en bruggen vallen onder de aanvullende verzekering.
Wij adviseren u om zelf ook te informeren bij uw zorgverzekeraar.

De Duynen/RB/2018/Copyright

keyboard_arrow_up