Een “splint” is feitelijk het woord voor spalk.
Een splint is een van kunststof gemaakt therapeutisch hulpmiddel dat bijdraagt aan het verminderen en/of elimineren van kaakgewrichtsklachten en onnodige slijtage aan uw gebit. Hoewel er Splints zijn voor verschillende soorten van therapieën, of althans doelstellingen in de behandeling, beperken wij ons in deze tekst tot de zgn. “relaxatie splint”.

Wanneer en waarom een splint

Uw partner maakt u ’s nachts wakker omdat u ligt te “knarsen”. Heel vervelend voor uw partner en soms pijnlijk voor u en slecht voor uw nachtrust, tanden en kiezen. Bovendien kunt u door het knarsen of klemmen (bruxisme) een enorme spierspanning opbouwen (hypertensie). Het kan ook zijn dat u kiezen mist en daardoor niet heel goed dicht kan bijten en aan het “zoeken” bent. Klachten en gevolgen kunnen variëren en kunnen ook meer oorzaken hebben. Het hoeft niet zo te zijn dat iemand een “afwijking” heeft en ook last of pijn heeft aan het kaakgewricht. In extreme situaties zullen wij u verwijzen naar een specialist op het gebied van het kaakgewricht, een gnatoloog, of naar een gespecialiseerde fysiotherapeut.

De procedure

Wanneer u bij ons komt met klachten die wij in de praktijk kunnen behandelen, worden er afdrukken genomen. Om de splint in het laboratorium goed te kunnen maken wordt tevens met een speciale was vorm de stand van de onderkaak t.o.v. de bovenkaak vastgelegd.
Vervolgens wordt de splint in het laboratorium gemaakt.
Wanneer de splint geplaatst wordt, wordt tevens gecontroleerd of de pasvorm van de splint maximaal is en of de stand van de onderkaak t.o.v. de bovenkaak optimaal is.
U gaat nu, afhankelijk van de ernst van de klacht de splint dragen. En ja, u begrijpt het al… Je krijgt zo’n ding in je mond en je kan niks. Klopt. Praten gaat moeilijk en eten al helemaal niet. U draagt de splint zo veel en lang mogelijk. Vooral ’s nachts.

De Splint

Uw behandelaar geeft aan, aan het laboratorium hoe de splint uitgevoerd moet worden. Sommige tandtechnici hebben de kennis hoe een splint uitgevoerd moet worden, maar specifieke therapeutische aanpassingen kunnen van belang zijn.
In het laboratorium worden van de afdrukken modellen gemaakt, waarop de splint wordt vervaardigd van transparante kunsthars. De splint wordt bewerkt en afgewerkt volgens de door de behandelaar aangegeven criteria.

Vervolg van de behandeling

Als u de splint ca. drie weken zoveel mogelijk heeft gedragen zien wij u graag voor een eerste controle. Vaak zijn de klachten dan al minder. Wij controleren de status van de splint en overleggen wanneer wij u weer terug willen zien. Als de klachten weg zijn, gaan we de splint geleidelijk lager maken. Dat wil zeggen dat het oppervlak verlaagd wordt. Als het goed is blijft u dan zonder klachten. Het verlagen van de splint blijven we doen en controleren tot de tanden weer contact hebben.
Wanneer de splint volledig is verlaagd, wordt met u het vervolg behandelplan besproken en gemaakt.

keyboard_arrow_up